Featured Games 3-29-17

Wednesday, March 29th

NBA

Atlanta @ Philadelphia 4:00 PM
Oklahoma City@ Orlando 4:00 PM
Milwaukee @ Boston 4:30 PM
Charlotte @ Toronto 4:30 PM
Miami @ New York 4:30 PM
Indiana @ Memphis 5:00 PM
Dallas @ New Orleans 5:00 PM
Golden State @ San Antonio 6:30 PM
Washington@ LA 7:30 PM
Utah @ Sacramento 7:30 PM